Αποστόλου Παύλου 6 , Αγ.Δημήτριος - 17341 +30210 9701476 info@vestitigroup.gr
banner-03.jpeg
Men's
WORK CLOTHES
for each activity
banner-02.jpeg
Integrated
PROFESSIONAL & CORPORATE
clothing
banner-01.jpeg
Women's
HOTEL STAFF
clothing
previous arrow
next arrow

Ρούχα εργασίας & Ενδύματα εργασίας - Vestiti Group

Ρούχα εργασίας & Ενδύματα εργασίας - Vestiti Group

Ρούχα εργασίας & Ενδύματα εργασίας - Vestiti Group

Ρούχα εργασίας & Ενδύματα εργασίας - Vestiti Group

About us

The members of the company VESTITIGROUP PROFESSIONAL ATTIRE have as main activity the production and wholesale of professional uniforms and promotional clothing.

Our company was founded in 2000 in the city of Athens. Then we developed a dynamic way our production activities in the field of corporate business apparel and uniforms for promotions.

The needs of modern marketing require nowadays uniform and elegant look for every professional team with high quality work clothes.

Also each promotion longer to have the desired promotional and commercial effect needs clothing so original, separate, and quality of each propelling group.

The last few years we have developed additional expertise in the manufacture of school uniforms for parades and for any kind of educational activity.

Also we supply sports teams and clubs with sportswear and athletic performances.

As in recent years so today waiting to contact us.

We are ready to fulfill all your sartorial needs and care for your convenience.

Our extensive client base includes large companies and groups of companies in all sectors to guarantee our credibility.

Apostolou Pavlou 6, Agios Dimitrios
Tel/Fax: 210 9701476
Mob : 6942 4657 06
E-mail : info@vestitigroup.gr

Newsletter